System-Walki

Z Xhodon
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podobne Tematy :

Przykład Bitwy


Atak na gracza jest opisany w tym artykule, natomiast na strażników znajdziesz tutaj

System Bitwy

Walka rozpoczyna się, kiedy bohater jest wysyłany wraz ze swoją hordą stworzeń na wrogi pałac lub bohatera innego gracza poprzez komendę " Rabować ". W momencie kiedy został wydany rozkaz, obrońca otrzymuje wiadomość. Raport zawiera informację na temat kiedy i gdzie prawdopodobnie zostanie zaatakowany oraz przez kogo. Bohater atakujący potrzebuje pewnej liczby klików, w zależności od stworzeń znajdujących się w oddziale, do osiągnięcia celi i rzeczywistych działań bojowych.

Idź do pierwszej części - przygotowania

Działania wojenne odbywają się w etapach ( rundy walki). W każdej rundie walki , wszystkie stworzenia, zarówna atakującego jak i obrońcy, atakują dokładnie jeden raz. W ten sposób atak, obrona, życie i punkty premi są liczone ( więcej szczegółów w przykład bitwy). Podstawowe zasady określone są w następujących sekcjach.

Idź do drugiej części - podczas bitwy

Bitwa kończy się, gdy jedna ze stron ma jedynie 30 % lub mniej początkowej liczby stworzeń.

Idź do trzeciej części - koniec bitwy

Przed Bitwą

Wybór celów

Możliwe jest atakowanie bohaterów stojących na wolnym polu, bohaterowie w ruchu nie mogą być atakowani. Jeśli bohater zostanie zaatakowany , i kilku bohaterów stoi na jego polu, wszyscy jego bohaterowie przystępują do walki i bronią atakowanego bohatera. Pegaz - bohater może być atakowany jedynie jak stoi w pałacu.

Pałace mogą być atakowane. Wszystkie stworzenia obronne, zarówno prowadzone przez bohatera broniącego się, czy stojące w zamku, otrzymują premię pochodzącą z budowli Kryształowa Wieża oraz Kamienny Płaszcz.

Odpowiedni cel

Po pierwsze agresor musi wybrać odpowiednią sobie ofiarę. Istnieją dwa warunki, które muszą zostać spełnione. Pierwszy, ofiara musi sprawdzić w systemie klasowym jakich graczy może atakować. Drugi warunek, należy oszacować siłę wojska przeciwnika, ponieważ wybierając przeciwnika chcemy wygrać. Po wybraniu przeciwnika o kolorze niebieskim lub zielonym musimy wybrać który bohater będzie najlepszym atakującym, oraz który zamek bądź bohater przeciwnika będzie najlepszym celem. Ponadto należy dowiedzieć się również następujących rzeczy :

Jak silna jest obrona ?

Atakując gracza masz dwie możliwości : Możesz atakować jeden z jego pałaców lub jednego z jego bohaterów. Dlatego należy przede wszystkim sprawdzić czy możesz atakować wybranego gracza. Przed walką można wysłać szpiega do wybranej ofiary w razie konieczności. W ten sposób możemy uzyskać przydatne informacje na temat siły wojska nieprzyjaciela, ale będzie to jednocześnie ostrzeżeniem dla ofiary. Ponadto nie widać stworzeń które są schowane w tajnej grocie, obrońca w ostatniej chwili może wyprowadzić jednostki do obrony pałacu.

Poniższa tabela przedstawia jednostki bojowe w każdym trybie walki (atak na pałac lub bohatera) po stronie obrońcy. Powinieneś rozpatrzyć każdy przypadek, doświadczony przywódca jest w stanie przewidzieć wynik walki.

(Objaśnienie : W tabeli przedstawiono punkt widzenie obrońcy - "Własny pałac" oznacza obrońca pałacu itp.)


Obrona własnych... Proszę zwrócić uwagę:
...Pałacy ...Bohaterów
Własny pałac Własne lub sojusznicze pałace w tej samej dolinie Zwiększenie wartości dla wszystkich hordy obrońca poprzez: :
Kryształowa Wieża (+ 80 punktów bonusowych * poziom ataku),
Kamienny Płaszcz (+ o 0,55% na poziom bonusu do życia)
Własnych bohaterów na pałacu (również Pegaz-bohater) Własnych bohaterów w tej samej dolinie (z wyjątkiem Pegaz-bohater) Ilość i rodzaj stworzeń w hordzie bohatera, Status punktów u bohatera (+ x % do obrony i życia dla hordy odpowiedniego bohatera)
Własnych lub sojuszniczych bohaterów w obszarze
gdy bohater ma status Obrona Obszaru
--- " ---
Wszyscy bohaterowie w pałacu z statusem Obrona Doliny Wszystkich bohaterów znajdujących się w tej samej dolinie - status bohatera ustawiony na Obrona Doliny --- " ---
Może walczyć również bohater bez stworzeń i obóz warowny, więcej informacji poniżej tabeli

Scenariusz Bitwy

W grze istnieje 17 typów rożnego rodzaju Stworzeń(jednostek), które posiadają następujące walory:

Atak: Informuje o sile ataku danej jednostki i spowodowane tym w jednej rundzie szkody.

Obrona: Informuje o sile obrony danej jednostki i spowodowane tym w jednej rundzie szkody.

Prędkość(KpO) Informuje o tym, ile czasu potrzebuje dana jednostka, żeby dojść do celu. Określa ona ilość klików potrzebnych do przemieszczenia się w obrębie danej kratki. I tak jednostka z KpO=2 będzie szybsza niż jednostka z KpO=3.

Stworzenia podzielone są na dwie kategorie. Jedna część posiada dużą ilość Punktów Życia, druga natomiast szczyci się znaczna ilością punktów w ataku i obronie. Walory te zostają jeszcze wzmocnione za pomocą Bohatera. Każde stworzenie z wyjątkiem Jednorożca, Smoczego Jaja i Wróżki Burzy ma swoją słabą i mocną stronę. Więcej na ten temat można przeczytać w dziale „Mądrość”. Jednorożec porusza się z prędkością 2KpO, dzięki czemu umożliwia to krótsze czasy transportu.

Przykład: Stworzenie A posiada 1 Punkt Ataku, 1 Punkt Obrony i 10 Punktów Życia Stworzenie B posiada 2 Punkt Ataku, 2 Punkt Obrony i 20 Punktów Życia Jeżeli teraz 1000 Stworzeń A walczy z 500 Stworzeniami B i żadna strona nie otrzyma wsparcia ze strony Bohatera, to kończy się to starcie remisem. Jeżeli teraz Stworzenia B otrzymają wsparcie ze strony Bohatera (oznacza to też wzmocnienie ich punktów), wychodzą one jako zwycięzcy z tego starcia.

Zarządzanie

Wymagania jakie muszą zostać spełnione i walory poszczególnych jednostek znajdują się w „Mądrości” albo na stronie wiki. Wszystkie informacje na temat punktów znajdują się w opublikowanej specjalnie dla każdego Stworzenia tabelce. Stworzenia do swojej armii można rekrutować w Kokonie Xhodori albo w Hodowli. Czym większy jest stan rozbudowy budynku tym więcej Stworzeń może zostać wybudowanych w danym czasie.

Ilość miejsca, jakie jedno Stworzenie zajmuje podczas produkcji i w Tajnej Grocie wylicza się następująco:

Miejsce = koszty Many jednostki * 4

Dziedziniec pałacu jest wtedy miejscem zbiórki dla każdej świeżo wyprodukowanej jednostki. Żeby się poruszać, Stworzenia muszą zostać przydzielone Bohaterowi. W panelu Bohaterowie wybiera się Bohatera i przydziela albo usuwa się od niego Stworzenia. Żeby wykonać ruch wystarczy wydać tylko odpowiedni rozkaz Bohaterowi, wtedy wszystkie do niego przydzielone Stworzenia poruszają się wraz z nim. Stworzenia bez przydziału bronią w razie bezpośredniego ataku Twój Pałac. Stworzenia znajdujące się Tajemnej Grocie nie uczestniczą w walce i nie mogą zostać przydzielone do Bohatera.

Cel Ataku

Możliwe jest atakowanie Bohaterów stojących na wolnym polu. Bohaterowie w ruchu nie mogą zostać zaatakowani. Jeśli jeden Bohater zostanie zaatakowany, a znajdują się obok inni Bohaterowie, walczą i bronią się oni razem.

Pałace mogą zostać zaatakowane. Wszystkie Stworzenia, te z Bohaterem i bez, otrzymują w takiej sytuacji bonus Kamiennego Muru i Kryształowej Wieży zaatakowanego Pałacu.

Koniec Starcia

Starcie między graczami toczy się przeważnie w kilu rundach, w których decyduje się jego wynik. W trakcie jednej rundy wykonuje się dokładnie tylko jeden ruch atakujący i broniący. W momencie, kiedy jedna strona posiada tylko 30% swoich jednostek, przegrywa ona stracie i ucieka z pola walki. Nie ma możliwości wmieszania się w toczoną się bitwę i dopiero po zakończeniu rundy możliwe jest wydanie rozkazu „uciekać”.

Po zakończonym starciu naliczone zostają punkty doświadczenia. Przy starciu ze strażnik bohater otrzymuje punkty doświadczenia tylko za własne stracone jednostki. Ilość punktów zależy od składu armii, która wzięła udział w starciu. Za każdą z wyprodukowanych jednostek, która zostanie zabita bohater otrzymuje mniejszą ilość punktów niż za posiadane jednostki wskrzeszone, które zostaną zabite.